O nas

 

Budowa OPBR-PET-UW

Nasz zespół

 

 

Ośrodek Produkcji i Badania Radiofarmaceutyków (OPBR-PET-UW), powstający aktualnie na terenie Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów (ŚLCJ) Uniwersytetu Warszawskiego, będzie jednocześnie centrum badawczym oraz producentem radiofarmaceutyków stosowanych w technice Tomografii Pozytonowej (PET).

Do produkcji radioizotopów stosowanych w Tomografii Pozytonowej przeznaczony będzie cyklotron do zastosowań medycznych (GE-PETtrace), przyspieszający protony do energii 16.5 MeV (istnieje możliwość przyspieszania również deuteronów do energii 8.4 MeV) zainstalowany w 2011 r. na terenie Laboratorium w OBPR-PET-UW. Cyklotron ten jest drugim cyklotronem znajdującym się na terenie ŚLCJ. Od 1994 roku w ŚLCJ pracuje, największy w Polsce, cyklotron ciężkich jonów z Kmax = 160 (uzyskiwana maksymalna energia cząstek do 10 MeV/nukleon). Wykorzystywany jest on przez zespoły polskie i zagraniczne do prac badawczych z fizyki jądrowej, fizyki atomowej, badań materiałowych, fizyki ciała stałego oraz biologii. Prowadzone są też prace nad otrzymywaniem 211At (izotop stosowany w tzw. adresowanej alfa-radioterapii) w reakcji z 209Bi, z użyciem wewnętrznej wiązki cząstek alfa.

Ośrodek posiada pełne wyposażenie do produkcji podstawowego radiofarmaceutyku 18F FDG Fluorodeoksyglukozy, na które składają się: dwa syntezery 18F FDG, podwójna komora gorąca dla syntezerów, dwie tarcze do produkcji 18F, dwa dyspensery i dwie komory gorące dla dyspenserów. Posiadane tarcze do produkcji 18F pozwalają na uzyskanie maksymalnej aktywności wytworzonego izotopu, aż do 3.5 Ci. Przewidywane jest też wytwarzanie innych radiofarmaceutyków opartych na  izotopie fluoru 18F (18F cholina, 18F Dopa) jak i innych radioizotopach krótkożyciowych, takich jak: 11C, (11C -metionina) 15O (H215O) czy radioizotopach metalicznych.

Obecnie budowa Ośrodka Produkcji i Badania Radiofarmaceutyków prowadzona przez szereg lat zbliża się ku końcowi. Przekazanie całości inwestycji przez Głównego Wykonawcę (General Electric Medical Systems) nastąpi na początku marca tego roku. Kolejnym etapem działalności będzie rejestracja podstawowego radiofarmaceutyku 18F-FDG oraz jego komercjalizacja z ukierunkowaniem na ośrodki dysponujące skanerami PET w Warszawie i niezbyt odległe ośrodki z poza Warszawy. Pod koniec bieżącego roku w części badawczej ośrodka, we współpracy z innymi jednostkami Warszawskiego Konsorcjum Współpracy PET. rozpocznie się długofalowa działalność poszukiwania nowych, innowacyjnych radiofarmaceutyków.