Budowany ośrodek OPBR-PET-UW

 

>>  galeria zdjęć z budowy

 

 

Schemat pomieszczeń cyklotronu U-200 wraz ze stanowiskami eksperymentalnymi i oddziałem produkcji radiofarmaceutyków.

 

 

Pole tekstowe: Górna część schematu pokazuje 
oddział produkcji radiofarmaceutyków
i Centrum Badań, umieszczone pod ziemią (-7 m).

U-200 Cyklotron ciężkich jonów

 

 

Pole tekstowe: Dolna część schematu pokazuje halę cyklotronu ciężkich jonów, jonowody i stanowiska eksperymentalne fizyki jądrowej.
 

 

 

 

 


Oddział produkcji radiofarmaceutyków

 

 

Cyklotron protonowo/deuteronowy i jego sterownia znajdują się po lewej stronie rysunku.

Dwa niezależne pomieszczenia produkcyjne ulokowane są w środku rysunku, (pierwsze do rutynowej produkcji FDG, a drugie do wytwarzania innych radiofarmaceutyków.)

Pomieszczenia kontroli jakości znajduje się w prawej części rysunku.