Nasz zespół
 
 
 
Jarosław Choiński -  fizyk, kierownik projektu PET
Izabela Cydzik - chemik
Jerzy Jastrzębski - fizyk, inicjator projektu PET
Krzysztof Kilian - chemik
Ireneusz Mazur - inżynier mechanik
Paweł Napiórkowski - fizyk
Anna Pękal - chemik
Dorota Szczepaniak - chemik
Roman Tańczyk - Inspektor Ochrony Radiologicznej