Warszawskie Konsorcjum Współpracy PET
 

W celu realizacji rutynowej produkcji radiofarmaceutyku 18 F FDG oraz badań nad innowacyjnymi radiofarmaceutykami PET, w 2003 r. powstało Warszawskie Konsorcjum Współpracy PET (WKW PET). Obecnie w skład Konsorcjum wchodzi 20 jednostek naukowo-badawczych.

 

 

 

Centrum Medycyny Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego PAN;

Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie;

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN; 

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego; 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc;

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Izotopów POLATOM

Samodzielna Pracownia Medycyny Nuklearnej Instytutu Kardiologii

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski

Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Zakład Elektroniki Jądrowej i Medycznej Instytutu Radioelektroniki PW

Zakład Elektroniki Medycznej i Przemysłowej, Politechnika Warszawska

Zakład Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Warszawska

Zakład Medycyny Nuklearnej Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej

Zakład Radiochemii, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa

ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa

ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

ul. Pawińskiego 5A b. D, 02-106 Warszawa

05-400 Otwock-Świerk

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

ul. Pasteura 5a, 02-093 Warszawa

ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa

ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa

ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

ul. A. Boboli 8, 02-525 Warszawa

ul. A. Boboli 8, 02-525 Warszawa

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa