HIL Menu
Strona tytułowa Aktualności O laboratorium Kontakt
Pracownicy
Informacje dla gości
Komitet Eksperymentów
Eksperymenty i urządzenia
Komputery i DAQ
Raporty i publikacje
Użyteczne adresy
Przetargi
Nagroda Laboratorium
Warsztaty Studenckie
Hadronoterapia
PET
poczta
Formularze
Wersja polska


Spotkanie Komitetu Użytkowników U-200P

5 kwietnia (wtorek) o godz. 14.30

Proponowany porządek obrad:

  1. Prezentacja propozycji rozkładu wiązki cyklotronu, po ustaleniach Komitetu Eksperymentów i kontaktach dyrekcji ŚLCJ z poszczególnymi grupami eksperymentalnymi na temat optymalnych terminów.

  2. Dyskusja i ew. propozycje zmian rozkładu wiązki.

  3. Wstępna dyskusja projektu rozbudowy systemu SMAN z wykorzystaniem LINUXa
    punkt ten nie zdążylismy omówić na poprzednim spotkaniu, na tym nie będzie Michała Kowalczyka. W zamian za to dołączam jego krótkie omówienie.

  4. Informacja o nowym wielodetektorowym układzie pomiarów promieniowania gamma oraz wstępne propozycje nazwy (NORDPOL, NORDIRIS, OSINORD, ..).

  5. Sprawy różne.

-