Cyklotron jest w tej chwili wyłączony.

Informacje o aktualnych parametrach pracy cyklotronu są dostępne jedynie podczas jego działania.