HIL Menu
Strona tytułowa Aktualności O laboratorium Kontakt
Pracownicy
Informacje dla gości
Komitet Eksperymentów
Eksperymenty i urządzenia
Komputery i DAQ
Raporty i publikacje
Użyteczne adresy
Przetargi
Nagroda Laboratorium
Warsztaty Studenckie
Hadronoterapia
PET
poczta
Formularze
Wersja polska


Warszawa, 17.11.2005

Zebranie Komitetu Użytkowników

1. Na wymianę pomp próżniowych cyklotronu Laboratorium nie ma pieniędzy. Wniosek o dofinansowanie na ten cel, poparty uchwałą Rady ŚLCJ, złożony w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, został załatwiony odmownie. Pompy są systematycznie regenerowane, ich stan nie pogarsza się gwałtownie, dlatego jest nadzieja, że eksperymenty w najbliższych miesiącach będą przebiegały planowo.

2. W zeszłym tygodniu były kłopoty z próżnią i inflektorem. Nieszczelność znaleziono i usunięto (na głównej uszczelce komory cyklotronu), inflektor jest kondycjonowany po wymianie elektrody lustra.

3. W czasie wakacji dokonano szczegółowego przeglądu generatora w.cz. Trwają prace nad budową nowego systemu dostrajania obu strojników - głównego i precyzyjnego. Efektem prac powinno być poprawienie stabilności wiązki jonów.

4. Temperatura na zewnątrz budynku jest już niska i przez najbliższe miesiące prawdopodobnie nie będzie problemów z systemem chłodzenia cyklotronu. Po awarii systemu chłodzenia zostały zainstalowane (przez wynajętą firmę) nowe wymienniki ciepła. Niestety nowa instalacja nie spełnia wymogów. Firma nie chce przywrócić systemu chłodzenia do stanu poprzedniego, możliwe jest nawet, że sprawa znajdzie finał w sądzie. Nowe wymienniki wymagają obsługi co jeden lub kilka tygodni, poprzedni układ pracował przez 10 lat bez potrzeby interwencji. Laboratorium, głównie warsztaty, prawdopodobnie odtworzą poprzedni układ. Praca zajmie tydzień lub dwa (jeśli nie będzie niespodzianek), ale koszt nowych 12 wymienników ( typu JAD, używanych dotychczas) to około 60 tys. zł. Będą też prowadzone rozmowy z inną firmą.

5. Jutro zostanie przywieziony ze Strasburga układ eksperymentalny ICARE. Montaż układu ma się odbyć w obecności Francuzów, Laboratorium będzie się starało, aby prace wymagające użycia suwnicy były przeprowadzone w czasie przerw technicznych a nie w czasie eksperymentów na wiązce, gdyż suwnica zakłóca działanie elektroniki układów eksperymentalnych.

6. Sytuacja finansowa Laboratorium jest zła, ale czynione są intensywne starania, aby nie miało to wpływu na prace eksperymentalne zaplanowane w najbliższych miesiącach.

7. W Laboratorium są zainstalowane trzy systemy pomiaru energii wiązki. Dwa z nich działające w oparciu o pomiar TOF, ale różniące się konstrukcyjnie od siebie, dają zbieżne wyniki (układ p. Kisielińskiego został zamontowany kilka miesięcy temu na trakcie C1).

Na Zebraniu nie udało się ustalić z jaka dokładnością wyniki są zbieżne. Sprawa wymaga jeszcze dodatkowych informacji.

Trzeci system jest nieco mniej dokładny.

8. Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Eksperymentów wszystkie wnioski zostały wysoko ocenione i wszystkie planowane do końca marca eksperymenty dostały czas na wiązce. Przydział czasu został dokonany i będzie jak zawsze zamieszczony na stronie www Laboratorium.

-