HIL Menu
Strona tytułowa Aktualności O laboratorium Kontakt
Pracownicy
Informacje dla gości
Komitet Eksperymentów
Eksperymenty i urządzenia
Komputery i DAQ
Raporty i publikacje
Użyteczne adresy
Przetargi
Nagroda Laboratorium
Warsztaty Studenckie
Hadronoterapia
PET
poczta
Formularze
Wersja polska


Program prezentacji eksperymentów

zgłoszonych do wykonania na wiązkach warszawskiego cyklotronu
w okresie od listopada 2005 do lutego/marca 2006

ŚLCJ, W-wa, ul.Pasteura 5a, sala B
dnia 25.10.2005 (wtorek)


INFORMACJE I KOMUNIKATY

11:00 J.Jastrzębski,
J. Choiński,
L. Pieńkowski
Informacje Laboratorium

PREZENTACJE

11:20 E. Wójcik Wysokoenergetyczne kwanty gamma i lekkie cząstki naładowane w zderzeniach jonowych o energii 5 - 10 MeV/nukleon
11:40 K. RusekBadanie reakcji 14C(18O,X)
12:00 T. MorekPomiary czasów życia w jądrze 126Cs
p r z e r w a 12:20 - 12:40
12:40 W. Kurcewicz Badanie układu gazowy catcher/ion guide przy warszawskim cyklotronie. Poszukiwanie izomerów w jądrach transołowiowych
13:00 Z.Szefliński/ A.Wójcik Biologiczne oddziaływanie promieniowania o wysokim LET
13:20 K. Wrzosek Wzbudzenia kulombowskie 100Mo
13:40 J. Perkowski Testy nowego spektrometru elektronów z wykorzystaniem reakcji 14N + 197Au
14:00 Ł. Świderski Rozkład barier na fuzję 20Ne + 90,92Zr
-