HIL Menu
Strona tytułowa Aktualności O laboratorium Kontakt
Pracownicy
Informacje dla gości
Komitet Eksperymentów
Eksperymenty i urządzenia
Komputery i DAQ
Raporty i publikacje
Użyteczne adresy
Przetargi
Nagroda Laboratorium
Warsztaty Studenckie
Hadronoterapia
PET
poczta
Formularze
Wersja polska


Prace doktorskie wykonane na urządzeniach Laboratorium

Prace obronione

 1. Krzysztof Sudlitz (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW)
  Źródło jonów typu ECR wraz z iniekcją osiową do cyklotronu ciężkich jonów
  Promotor : prof. dr hab. J. Kownacki. Praca obroniona 28 marca 2001
 2. Zbigniew Trznadel (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)
  Badanie wysokoenergetycznego promieniowania γ ze zderzeń jonów 12C o energiach 4-12 MeV/u z lekkimi jądrami
  Promotor : prof. dr hab. M. Kicińska-Habior. Praca obroniona 14 maja 2001

 3. Jędrzej Iwanicki (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW)
  Badanie struktur elektromagnetycznych jąder atomowych metodą analizy wzbudzenia kulombowskiego
  Promotor : dr hab. T. Czosnyka. Praca obroniona 25 lutego 2002

 4. Urszula Majewska (Wydział Fizyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
  Badanie procesów jonizacji pocisków S w zderzeniach z atomami ciał stałych
  Promotor : prof. dr hab. J. Braziewicz. Praca obroniona 4 listopada 2002

 5. Aurélie Gentils (Université Paris XI, Orsay, Francja)
  Effets d’irradiation et comportement des produits de fission dans la zircone et le spinelle
  Promotor : dr L. Thome. Praca obroniona w 15 października 2003

 6. Jarosław Choiński (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW)
  Struktura elektromagnetyczna i dynamika wiązek Warszawskiego Cyklotronu U-200P
  Promotor : dr hab. T.Czosnyka. Praca obroniona 20 kwietnia 2004

 7. Paweł Napiorkowski (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW)
  Elektromagnetyczne własności stabilnych izotopów hafnu
  Promotor : dr hab. T. Czosnyka. Praca obroniona 14 czerwca 2004

 8. V.M. Kyryanchuk (Institute for Nuclear Research, Ukrainian Akademy of Sciences, Kijów, Ukraina)
  Scattering and transfer reactions in collisions of 9Be+11B nuclei
  Promotor : prof. A.T. Rudchik. Praca obroniona 20 stycznia 2005

 9. Izabela M. Fijał (Instytut Problemów Jądrowych, Świerk)
  Wpływ efektów jonizacji wielokrotnej i sprzężeń powłokowych na emisję promieniowania rentgenowskiego serii L wzbudzonego ciężkimi jonami
  Promotor : prof. dr hab. M. Jaskóła. Praca obroniona 27 czerwca 2005

 10. Sergei Mezhevych (Instytut Problemów Jądrowych, Świerk)
  Scattering of 11B nuclei from carbon isotopes
  Promotor : Dr hab. K. Rusek. Praca obroniona 22 listopada 2005

 11. Łukasz Świderski (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)
  Badanie rozkładu barier na fuzję 20Ne z izotopami Sn i Ni
  Promotor : dr hab. Ernest Piasecki. Praca obroniona 5 grudnia 2005

 12. Magdalena Zielińska (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów / Wydział Fizyki UW)
  Struktura elektromagnetyczna jąder atomowych izotopów molibdenu badana metodą wzbudzenia kulombowskiego (praca w formacie PDF)
  Promotor : dr hab.Tomasz Czosnyka. Praca obroniona z wyróżnieniem 16 stycznia 2006

 13. Marzena Wolińska-Cichocka (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów / Wydział Fizyki UW)
  Struktura jąder neutronowo deficytowych z obszaru A~100 tworzonych w reakcjach z ciężkimi jonami
  Promotor : prof. dr hab. J. Kownacki. Praca obroniona 19 czerwca 2006

 14. Ernest Grodner, Faculty of Physics Warsaw University
  Badanie czasów życia jądrowych poziomów wzbudzonych 132La i 128Cs jako test łamania symetrii chiralnej
  Promotor : dr hab. Tomasz Morek. Praca obroniona z wyróżnieniem 4 grudnia 2006

 15. Elżbieta Wójcik (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)
  Badanie zmieszania izospinowego w jądrach gorących poprzez wzbudzenie Gigantycznego Rezonansu Dipolowego
  Promotor : prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior. Praca obroniona z wyróżnieniem 26 marca 2007

 16. Iwona Sankowska (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)
  Badanie pikosekundowych czasów życia stanów wzbudzonych izotopów cezu
  Promotor : dr hab. Tomasz Morek. Praca obroniona z wyróżnieniem 16 maja 2008

 17. Andrii Rudchik (Institute for Nuclear Research, Ukrainian Akademy of Sciences, Kijów, Ukraina)
  Scattering and transfer reactions in the collisions of the 7Li+11B, 12C+11B, 7Li+16,18O nuclei
  Promotor : dr O.A. Ponkratenko. Praca obroniona 16 maja 2008

 18. Adam Król, Uniwersytet Łódzki
  Spektrometr elektronów konwersji wewnetrznej do badań na wiązce jonów cyklotronu Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW
  Promotor: prof. dr hab. Józef Andrzejewski. Praca obroniona 2 lipca 2008

 19. Volodymyr O. Romanyshyn (Institute for Nuclear Research, Ukrainian Akademy of Sciences, Kijów, Ukraina)
  Nuclear processes in the collision of the 7Li+10B nuclei
  Promotor: prof. A.T. Rudchik. Praca obroniona 16 kwietnia 2010

 20. Katarzyna Wrzosek-Lipska (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów / Wydział Fizyki UW)
  Badanie struktury elektromagnetycznej niskospinowych stanów wzbudzonych jądra 100Mo metodą wzbudzeń kulombowskich (praca w formacie PDF)
  Promotor: dr hab. L. Pieńkowski. Praca obroniona z wyróżnieniem 7 marca 2011

 21. Joanna Czub (Wydział Fizyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
  Biologiczne działanie promieniowania o wysokim LET
  Promotor : prof. dr hab. Janusz Braziewicz. Praca obroniona w 2011

 22. Izabela Strojek (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
  Wpływ struktury jądra 20Ne na reakcje z jego udziałem
  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Rusek. Praca obroniona 15.X.2013 r.

 23. Katrzyna Hadyńska-Klęk (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów)
  Badanie struktury kolektywnej w izotopach wapnia metodą wzbudzeń kulombowskich
  Promotor: prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior. Praca obroniona 28.X.2013 r.

Prace doktorskie w toku

 1. Jan Mierzejewski (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów / Wydział Fizyki UW)
  Mechanizm niekompletnej fuzji badany z wykorzystaniem EAGLE i SiBall
  Promotor: prof. dr hab. T. Matulewicz. Przewidywany termin obrony: 2013

 2. Anna Pękal (Wydział Chemii UW /ŚLCJ UW)
  Wpływ doboru procedury analitycznej na wyznaczanie właściwości antyutleniających próbek żywności
  Promotor: prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska. Przewidywany termin obrony: 2013

 3. Tomasz Marchlewski (Wydział Fizyki UW / ŚLCJ)

  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Rusek. Przewidywany termin obrony 2017.

-