HIL Menu
Strona tytułowa Aktualności O laboratorium Kontakt
Pracownicy
Informacje dla gości
Komitet Eksperymentów
Eksperymenty i urządzenia
Komputery i DAQ
Raporty i publikacje
Użyteczne adresy
Przetargi
Nagroda Laboratorium
Warsztaty Studenckie
Hadronoterapia
PET
poczta
Formularze
Wersja polska


Rada ŚLCJ

Prezydium Rady:

prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. Andrzej Chmielewski, prof. Stanisław Kistryn, prof. Adam Maj,
prof. Paweł Olko, prof. Ernest Piasecki, prof. Krzysztof Rusek

Skład Rady ŚLCJ w kadencji 2013-2016:

 1. Prof. dr hab. Józef Andrzejewski
  Zakład Fizyki Jądrowej, Uniwersytet Łódzki
  90-236 Łódź, ul. Pomorska 149/153

 2. Prof. dr hab. Janusz Braziewicz
  Instytut Fizyki, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15

 3. Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz
  Prorektor PW ds. Nauki
  00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1

 4. Prof. dr hab. Ewa Bulska
  Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-chemicznych UW
  02-089 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101

 5. Przewodnicząca Rady
  Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska- Macukow
  Instytut Geofizyki
  02-093 Warszawa, Pasteura 7

 6. Prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski
  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
  03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16

 7. Przemysław Gmaj
  Przedstawiciel załogi, ŚLCJ
  02-093 Warszawa, ul. Pasteura 5a

 8. Prof. dr hab. Andrzej Góźdź
  Katedra Fizyki Teoretycznej UMCS
  20-031 Lublin, ul. Radziszewskiego 10

 9. Prof. dr hab. Zenon Janas
  ZSJ, Wydział Fizyki UW
  02-093 Warszawa, ul. Pasteura 7

 10. Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski
  Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW
  02-093 Warszawa, ul. Pasteura 5A

 11. Prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior
  Wydział Fizyki UW
  00-681 Warszawa, ul. Hoża 69

 12. Prof. dr hab. Stanisław Kistryn
  Prorektor UJ
  31-007 Kraków, ul. Gołębia 24

 1. Prof. dr hab. Adam Maj
  Instytut Fizyki Jądrowej PAN
  31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152

 2. Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik
  Wydział Fizyki UAM
  61-614 Poznań,ul. Umultowska 85

 3. Prof. dr hab. Sławomir Nazarewski
  Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61

 4. Prof. dr hab. Paweł Olko
  Instytut Fizyki Jądrowej PAN
  31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152

 5. Prof. dr hab. Ernest Piasecki
  Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW
  02-093 Warszawa, ul. Pasteura 5A

 6. Prof. dr hab. Ludwik Pieńkowski
  Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW
  02-093 Warszawa, ul. Pasteura 5A

 7. Prof. dr hab. Krzysztof Rusek - Dyrektor ŚLCJ
  Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW
  02-093 Warszawa, ul. Pasteura 5A

 8. Prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban
  Wydział Fizyki UW
  00-681 Warszawa, ul. Hoża 69

 9. Prof. Adam Sobiczewski
  Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  00-681 Warszawa, ul. Hoża 69

 10. Prof. dr hab. Ryszard Sosnowski
  Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  05-400 Świerk k/Warszawy

 11. Prof. dr hab. Wiktor Zipper
  Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki
  40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4

-