HIL Menu
Strona tytułowa Aktualności O laboratorium Kontakt
Pracownicy
Informacje dla gości
Komitet Eksperymentów
Eksperymenty i urządzenia
Komputery i DAQ
Raporty i publikacje
Użyteczne adresy
Przetargi
Nagroda Laboratorium
Warsztaty Studenckie
Hadronoterapia
PET
poczta
Formularze
Wersja polska


Program prezentacji eksperymentów

zgłoszonych do wykonania na wiązkach warszawskiego cyklotronu
w okresie od kwietnia do czerwca/lipca 2005

ŚLCJ, W-wa, ul.Pasteura 5a, sala B
dnia 22.03.2005 (wtorek)


INFORMACJE I KOMUNIKATY

10:30 J.JastrzębskiAktualne informacje dyrekcji Laboratorium
10:40 J.ChoińskiProgram ulepszeń urządzeń Laboratorium w r.2005

PREZENTACJE

11:00 M.Kicińska-HabiorBadanie widm kwantów gamma z reakcji 36Ar+24Mg i 36Ar+25Mg przy energii pocisków E=130 MeV.
11:20 W.KurcewiczBadanie układu gas-catcher/ion-guide i poszukiwanie izomerów transołowiowych
11:40 I.Zalewska Pomiar dE/dx jonow Cs poruszających sie w tarczy Sn
p r z e r w a 12:00 - 12:20
12:20 Z.Szefliński/ A.Wójcik Biologiczne oddziaływanie promieniowania o wysokim LET
12:40 H.ParchomenkoStruktura nadsubtelna i pomiary przesunięcia izotopowego dla niestabilnego 24Na
13:00 J.Iwanicki/J.Miszczak Testy układów diagnostyki wiązki: emitancjomierza i układu rozproszeniowego
13:20 J.Kownacki Diagnostyka wiązki dla eksperymentów z OSIRIS'em II
13:40 A.KordyaszBadanie monolitycznego telesku detektorów z amorficznego krzemu produktami reakcji 12C+14N
-