HIL Menu
Strona tytułowa Aktualności O laboratorium Kontakt
Pracownicy
Informacje dla gości
Komitet Eksperymentów
Eksperymenty i urządzenia
Komputery i DAQ
Raporty i publikacje
Użyteczne adresy
Przetargi
Nagroda Laboratorium
Warsztaty Studenckie
Hadronoterapia
PET
poczta
Formularze
Wersja polska


Seminarium ŚLCJ


W piątek, dnia 18 marca 2011 r. o godz. 9.30

w Sali Wykładowej A na parterze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów

odbędzie się

S E M I N A R I U M

pt.

Ekranowanie elektronowe w niskoenergetycznych reakcjach d+d zachodzących w metalach

które wygłosi: mgr Natalia Targosz-Ślęczka, Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński


Streszczenie:

Efekt ekranowania elektronowego powoduje redukcję bariery kulombowskiej między reagującymi jądrami, co wzrasta prawdopodobieństwo zachodzenia tych reakcji. Znaczenie tego efektu w procesach gwiazdowych można analizować eksperymentalnie badając reakcje jądrowe zachodzące w środowiskach metalowych korzystając z modelu zimnej, silnie sprzężonej plazmy. Zakłada on, że dodatnie ładunki reagujących jonów przyciągają elektrony środowiska, w którym zachodzi reakcja. W ten sposób wokół jonu tworzy się chmura elektronowa, powodująca ekranowanie bariery kulombowskiej między reagującymi jądrami.

W badaniach eksperymentalnych efektu ekranowania bardzo istotne jest zagadnienie czystości powierzchni metalowej tarczy. Z tego powodu wykonaliśmy pomiary w warunkach ultra wysokiej próżni (UHV), w wyniku których otrzymaliśmy zaskakująco wysokie energie ekranowania. Ponadto, rezultaty teoretyczne są wyraźnie niższe od eksperymentalnych, co dotychczas nie zostało wytłumaczone.

W czasie wystąpienia porównane zostaną energie ekranowania wyznaczone eksperymentalnie, w reakcji fuzji deuteronów w metalach przy niskich energiach, z teoretycznymi. Przedstawione zostaną zagadnienia kluczowe dla eksperymentu. Szczególna uwaga zostanie poświęcona próbie wskazania przyczyny rozbieżności między teorią i eksperymentem.

Serdecznie zapraszamy!

Marcin Palacz
Krzysztof Rusek

-