HIL Menu
Strona tytułowa Aktualności O laboratorium Kontakt
Pracownicy
Informacje dla gości
Komitet Eksperymentów
Eksperymenty i urządzenia
Komputery i DAQ
Raporty i publikacje
Użyteczne adresy
Przetargi
Nagroda Laboratorium
Warsztaty Studenckie
Hadronoterapia
PET
poczta
Formularze
Wersja polska


Seminarium ŚLCJ


W czwartek, dnia 14 maja 2009 r. o godz. 12.15

w Sali Wykładowej B na parterze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów

odbędzie się

S E M I N A R I U M

pt.

EAGLE - nowy etap spektroskopii na wiązce U200P

które wygłosi: dr Julian Srebrny, ŚLCJ UW


Streszczenie:

Przedstawiony będzie aktualny status wielodetektorowego spektrometru gamma na wiązce warszawskiego cyklotronu, na jeden rok przed otrzymaniem 20 wydajnych detektorów Ge z European Gammapool. Główna tematyka badań - spontaniczne łamanie symetrii w jądrach atomowych.

W trakcie seminarium omówione będą:
1. projekt nowej mechaniki i jego realizacja;
2. przebudowa hali eksperymentalnej i jonowodów;
3. detektory Ge;
4. inne detektory: Si-ball, komora monachijska, spektrometr elektronów, filtr krotności BaF2;
5. najważniejsze projekty startujące od czerwca 2009.

Serdecznie zapraszamy!

Jerzy Jastrzębski

Marcin Palacz

Krzysztof Rusek

-