Sponsorzy
 
 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Pl.)

 

 

 

IAEA
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

 

 

 

 

Ministerstwo Zdrowia (Pl.)

 

 

Fundusze Strukturalne (UE)