Ośrodki PET w Polsce

 

 

 

 

Linki do ośrodków wyposażonych w cyklotrony:

 

Centrum Onkologii  Instytut im. Marii Skłodowskiej, Gliwice:

http://www.io.gliwice.pl/strona.php?typ=5&m=0&tresc=86

Centrum Onkologii, Bydgoszcz:

http://www.co.bydgoszcz.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie:

http://wss.olsztyn.pl

Centrum Onkologii, Kielce:

http://www.onkol.kielce.pl/onkol/

Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków w Krakowie:

http://www.voxel.pl/pl/