HIL Menu
Title page Announcements Laboratory Contact
Staff
For Visitors
PAC
Experiments & Facilities
DAQ & Computers
Reports & Publications
Links
Tenders
Laboratory Prize
Student Workshop
Hadronotherapy
PET
mail

Wersja polskaThis information is available in Polish only.

Instytut Fizyki Akademii Świętokrzyskiej

oraz

Świętokrzyskie Centrum Onkologii

zapraszają na

SEMINARIUM
pamięci
profesora Sławomira Chojnackiego

"Fizyka w medycynie"

w dniach 6-7 maja 2005

PROGRAM:

6 maja

rozpoczęcie - Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce, ul. Artwińskiego 3

10.00Otwarcie
prof. Adam Massalski - Rektor AŚ
dr n. med. Stanisław Góźdź - dyrektor ŚCO
prof. Marek Pajek - dyrektor IF AŚ
10.30 Wspomnienie o prof. Sławomirze Chojnackim
prof. Zdzisław Wilhelmi - UW
11.05Neutronowo-deficytowe izotopy ziem rzadkich - od scieżki trwałości beta do granicy świata nuklidów
prof. Jan Żylicz - UW
11.40przerwa na kawę
12.00Przyjazne pogranicza z fizyką
prof. Tadeusz Chojnacki - IBB PAN
12.35 Warszawskie konsorcjum współpracy PET
prof. Jerzy Jastrzębski - ŚLCJ
13.15zwiedzanie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
14.30 obiad


kontynuacja - Instytut Fizyki AŚ, Kielce, ul. Świętokrzyska 15

16.00 Prace na rzecz medycyny w Instytucie Problemów Jądrowych - dokonania i zamierzenia
prof. Ziemowid Sujkowski - IPJ
16.35Terapia ciężkojonowa w onkologii
dr hab. Zygmunt Szefliński - UW
17.10 przerwa na kawę
17.30 Badania osobniczej promieniowrażliwości pacjentów poddawanych radioterapii
dr hab. Andrzej Wójcik - IB AŚ
18.05 Metody rentgenowskie
dr hab. Janusz Braziewicz - IF AŚ
18.40 Ciekawostki ziemi świętokrzyskiej z okresu neolitu
dr Jerzy Bąbel - Muzeum Krzemionki
19.30 Pokaz w planetarium Instytutu Fizyki
21.00 Obserwacje astronomiczne

7 maja

10.00 wyjazd do Bodzentyna na cmentarz oraz do Krzemionek Opatowskich
-