HIL Menu
Title page Announcements Laboratory Contact
Staff
For Visitors
PAC
Experiments & Facilities
DAQ & Computers
Reports & Publications
Links
Tenders
Laboratory Prize
Student Workshop
Hadronotherapy
PET
mail

Wersja polskaThis page is available in Polish only.

logo IX Ogólnopolskie Warsztaty
Akceleracji i Zastosowań Ciężkich JonówWarszawa, 20 - 26 października 2013 r.


Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowało w dniach 20 - 26 października 2013 r. ogólnopolskie warsztaty szkoleniowe dla studentów III roku fizyki zainteresowanych fizyką jądrową.


fotoTematami zajęć były:

  • akceleracja ciężkich jonów i elementy optyki jonowej;
  • detekcja cząstek naładowanych i promieniowania gamma;
  • własności jąder atomowych i mechanizmy reakcji jądrowych;
  • układy elektroniki pomiarowej i systemy zbierania danych;
  • interdyscyplinarne zastosowania fizyki jądrowej.


Program warsztatów obejmował wykłady i praktyczne zadania do wykonania przez studentów.

Zajęcia odbywały się w Laboratorium z wykorzystaniem unikalnej aparatury badawczej zainstalowanej na wiązce Warszawskiego Cyklotronu.


Plan wykładów

niedziela, 20 października
18:00 "ŚLCJ w pigułce", Krzysztof Rusek
18:45 - Podział na grupy eksperymentalne i spotkanie z prowadzącymi ćwiczenia

poniedziałek, 21 października
09:00 - 09:45 Podstawy ochrony radiologicznej, Roman Tańczyk
10:00 - 11:30 Akceleracja ciężkich jonów i elementy optyki jonowej, Olga Steczkiewicz

ok. 11:30 zwiedzanie Laboratorium

wtorek, 22 października
9:15 "Spektroskopia γ na wiązce", Paweł J. Napiorkowski

środa, 23 października
9:15 "Detekcja promieniowania γ, cząstek naładowanych i neutronów", Marcin Palacz

czwartek, 24 października
9:15 "Reakcje jądrowe", Krzysztof Rusek
10:15 "Tarcze w fizyce jądrowej - jak zrobić?", Anna Stolarz

piątek, 25 października
9:15 "Radiofarmaceutyki do pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)", Krzysztof Kilian
10:15 "Wpływ warunków zewnętrznych na szybkość rozpadu jąder atomowych", Zenon Janas

sobota, 26 października
09:00 - 13:00 Prezentacje studenckie :)

Bardziej szczegółowy "rozkład jazdy" (format pdf) jest tutaj

Ćwiczenia doświadczalne

codziennie od ok. 12:00 - 18:00 (w dniach pomiarów być może dłużej)

A: Optyka jonowa / akceleracja ciężkich jonów (prowadzący:O. Steczkiewicz)
B: Pomiar energii rozproszonych ciężkich jonów (rozpraszanie Rutherforda) (prowadzący: P. Napiorkowski, I. Strojek)
C: Spektroskopia gamma przy użyciu wielodetektorowego ukladu EAGLE (prowadzący: T. Marchlewski, M. Palacz, T. Abraham)
D: Produkcja cienkich tarcz i pomiar ich grubości (prowadzący: A. Stolarz, M. Komorowska)
E: Pomiar aktywności w próbce środowiskowej (prowadzący: A. Trzcińska)
F: Rekonstrukcja obrazu z gamma-kamery (prowadzący: Z. Szefliński, K. Kacperski)

Studenci w czasie Warsztatów realizują przez tydzień projekty badawcze w ramach jednego z wyżej wymienionych ćwiczeń w grupach 3-4 osobowych.
W sobotę wszystkie grupy zaprezentują swoje doświaczenia i uzyskane wyniki.Uwaga! Studenci UW za udział w Warsztatach mogą zdobyc punkty ECTS, strona przedmiotu w systemie USOS
Warsztaty w latach ubiegłych:
-