HIL Menu
Title page Announcements Laboratory Contact
Staff
For Visitors
PAC
Experiments & Facilities
DAQ & Computers
Reports & Publications
Links
Tenders
Laboratory Prize
Student Workshop
Hadronotherapy
PET
mail

Wersja polskaThis page is available in Polish only.

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
Uniwersytetu Warszawskiego

logo

Ogólnopolskie warsztaty
Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów

Warszawa, 22 - 27 października 2012 r.


Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowało w dniach 22 - 27 października 2012 r. ogólnopolskie warsztaty szkoleniowe dla studentów III roku fizyki zainteresowanych fizyką jądrową.


fotoTematami zajęć były:

  • akceleracja ciężkich jonów i elementy optyki jonowej;
  • detekcja cząstek naładowanych i promieniowania gamma;
  • własności jąder atomowych i mechanizmy reakcji jądrowych;
  • układy elektroniki pomiarowej i systemy zbierania danych;
  • interdyscyplinarne zastosowania fizyki jądrowej.


Plan wykładów

niedziela, 21 października
17:30 - 18:00 Prezentacja Laboratorium, Krzysztof Rusek
18:00 - 18:45 Zwiedzanie Laboratorium

18:45 - ..... Spotkanie z prowadzącymi ćwiczenia

poniedziałek, 22 października
09:00 - 09:45 Podstawy ochrony radiologicznej, Roman Tańczyk
10:00 - 11:30 Akceleracja ciężkich jonów i elementy optyki jonowej, Olga Steczkiewicz

wtorek, 23 października
09:15 - 10:15 Radioizotopy w diagnostyce medycznej, Krzysztof Kilian

środa, 24 października
09:15 - 10:45 Detekcja promieniowania γ, cząstek naładowanych i neutronów, Marcin Palacz

czwartek, 25 października
09:15 - 10:30 Spektroskopia γ na wiązce, Paweł J. Napiorkowski
10:30 - 11:15 Tarcze w fizyce jądrowej - jak zrobić?, Anna Stolarz

piątek, 26 października
09:15 - 10:00 Rozpady promieniotwórcze jako źródlo informacji o strukturze jąder atomowych, Zenon Janas
10:15 - 11:00 Reaktory i elektrownie jądrowe, Przemysław Olbratowski

sobota, 27 października
09:15 - 12:00 Prezentacje studenckie

Ćwiczenia doświadczalne

codziennie od ok. 12:00 - 18:00 (w dniach pomiarów być może dłużej)

A: Optyka jonowa / akceleracja ciężkich jonów (prowadzący:O. Steczkiewicz, P. Gmaj)
B: Pomiar energii rozproszonych ciężkich jonów (rozpraszanie Rutherforda) (prowadzący: P. Napiorkowski, E. Piasecki, I. Strojek)
C: Spektroskopia gamma przy użyciu wielodetektorowego ukladu EAGLE (prowadzący: M. Palacz, T. Abraham, T. Marchlewski)
D: Produkcja cienkich tarcz i pomiar ich grubości (prowadzący: A. Stolarz, A. Trzcińska)
E: Pomiar aktywności w próbce środowiskowej (prowadzący: K. Hadyńska-Klęk, Z. Szefliński)
F: Radiofarmaceutyki - wytwarzanie i kontrola jakości (prowadzący: K. Kilian, A. Pękal)

Studenci w czasie Warsztatów realizują przez tydzień projekty badawcze w ramach jednego z wyżej wymienionych ćwiczeń w grupach 3-4 osobowych.
W sobotę wszystkie grupy zaprezentują swoje doświaczenia i uzyskane wyniki.Rekrutacja odbywa się poprzez dziekanaty uczelni macierzystych. Uwaga! Studenci UW za udział w Warsztatach mogą zdobyc punkty ECTS, strona przedmiotu w systemie USOS
Warsztaty w latach ubiegłych:
-