HIL Menu
Title page Announcements Laboratory Contact
Staff
For Visitors
PAC
Experiments & Facilities
DAQ & Computers
Reports & Publications
Links
Tenders
Laboratory Prize
Student Workshop
Hadronotherapy
PET
mail

Wersja polskaThis page is available in Polish only.

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
Uniwersytetu Warszawskiego

logo

Ogólnopolskie warsztaty
Akceleracji ciężkich jonów
i ich zastosowań.

Warszawa, 31 marca - 5 kwietnia 2008 r.


Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowało w dniach 31 marca - 5 kwietnia 2008 r. ogólnopolskie warsztaty szkoleniowe dla studentów III roku fizyki zainteresowanych fizyką jądrową.


foto


Tematami zajęć były:

  • akceleracja ciężkich jonów i elementy optyki jonowej;
  • detekcja cząstek naładowanych i promieniowania gamma;
  • układy elektroniki pomiarowej i systemy zbierania danych;
  • interdyscyplinarne zastosowania fizyki jądrowej.

 


Informacje dla osób przyjętych na Warsztaty.

Program warsztatów obejmował wykłady i praktyczne zadania do wykonania przez studentów.

Zajęcia odbywały się w Laboratorium z wykorzystaniem unikalnej aparatury badawczej zainstalowanej na wiązce Warszawskiego Cyklotronu ( plan zajęć)Warsztaty w latach ubiegłych:

foto
-